Actes del 30 de maig de 2023 en honor al Crist de Bormio

El passat dimarts 30 de maig es van celebrar els actes centrals de l’Any Jubilar que està vivint la
vila de Bellpuig, doncs era el dia propi de l’aniversari dels 400 anys de la primera arribada del
Crist de Bormio a Bellpuig i dels 70 anys del seu retorn.
A les sis de la tarda començava la processó amb el Crist de Bormio des de l’Oratori fins a
l’església parroquial. Conegut com a Oratori és l’indret on s’aplegaren els vilatans de Bellpuig i
els comarcans de l’Urgell per rebre el Sant Crist els anys 1623 i 1953, i on es va edificar
posteriorment una capella en forma de pilar rematat amb una fornícula commemorant els dos
esdeveniments històrics. A causa de la sequera s’havia volgut donar també a la processó el
caire de “treta del Crist”, seguint els nostres avantpassats que traient el Crist de la seva Capella
demanaven la seva intercessió en temps de sequeres i epidèmies. Els Goigs recentment
editats continuen posant de manifest aquests fets dient: «Quan de l’aigua necessiten, en
devotes processons de tot l’Urgell us visiten, vénen grans, xics i minyons. Oint ses
deprecacions remeieu la sequedat».

És cert, que la tecnologia indicava l’alta possibilitat de pluja i moltes persones anaven
previngudes de paraigua. Ara bé, no deixà de ser una sorpresa, per a molts, que la pluja arribés
justament abans de començar la processó programada des de feia setmanes, quan el camió de
la brigada municipal portà el Crist amb el pas que se li ha fet nou –seguint l’exemple del pas
que mostra una fotografia de l’any 1955–. Una de les intencions de la processó era implorar el
do de la pluja i aquesta se’ns donava en el mateix moment de començar. Hi hagué incertesa
per la situació, però també alegria per part de moltes persones. Va caldre, doncs, amb
paciència, prendre les decisions que semblaven més oportunes en cada moment. La primera
decisió fou tapar el Crist amb un tendal que el protegís de la pluja i que les persones aplegades
pugessin a l’autocar que havia portat gent des de les parades d’autocar de Bellpuig (gràcies al
servei desinteressat d’Autocars del Pla). Uns minuts després, al caure ja poques gotes, es
destapà el Crist i les persones s’aplegaren a l’Oratori per fer un moment de pregària i
commemorar la primera arribada i el retorn del Crist de Bormio en el lloc on s’aplegaven.
Posteriorment començà la processó que quedà interrompuda poc després perquè retornà
novament la pluja, en aquest cas un fort ruixat que durà uns minuts. Llavors, algunes persones
tornaren a la vila amb l’autocar i el Crist fou col·locat un altre cop al camió de la brigada
municipal fins davant l’Ajuntament (en alguns moments tapat, i des de l’avinguda Catalunya ja
sense cap tendal i amb el pas alçat sobre el remolc). Allí van descarregar-lo del camió i els
portants van ser els encarregats de fer arribar el Crist de Bormio fins l’església de Sant Nicolau.
Allà, just davant la Porta Santa a es va resar la Pregària popular de Mn. Climent Forner al Sant
Crist, que fou musicada per Mn. Jesús Capdevila.

Un cop dins l’església, es va treure el Crist del seu pas i tingué lloc la Santa Missa, començant
amb la processó d’entrada i col·locant el Crist de Bormio a la seva peanya que, durant aquest
Any Jubilar, es troba al presbiteri de la nau central. En les pregària es va implorar, novament, el
do de la pluja –ja que encara en necessitem més– i es va tenir ben present aquelles persones
que van fer possible tant l’arribada del Crist de Bormio a la vila de Bellpuig el 1623, com el seu
retorn l’any 1953, especialment: Isabel Maria de Casanoves, Mons. Josep Pont i Gol, Mons.
Vicente Enrique i Tarancón, Mn. Joaquim Pons, Mn. Jesús Capdevila, Pare Camillo Valota,
Jaume Perelló, Alfred de Vigny i Jaume Carreras. També es va demanar que l’exemple dels seus
esforços esperoni a tots els bellpugencs i bellpugenques per continuar treballat a favor de la
devoció al Sant Crist. Després de la benedicció tothom va poder passar davant el Crist de
Bormio per venerar-lo mentre el Cor Parroquial cantava algunes estrofes dels Goigs i els
membres de la Junta de la Confraria repartia unes estampes en record de la jornada.

Amb 30 minuts de retràs pels imprevistos de la pluja, a les 9 del vespre tingué lloc la
inauguració de l’exposició sobre el Crist de Bormio al vestíbul del Poliesportiu de Bellpuig. Mn.
Abel donà la benvinguda als assistents i manifestà els dos motius principals de l’exposició:
donar a conèixer la història i la devoció del Crist de Bormio, amb el desig que augmentés cada
dia més, i donar l’oportunitat a que tothom que tingui qualsevols documents, escrits, imatges
referents al Crist de Bormio, pogués facilitar-ho a la Confraria per tal d’ampliar el seu arxiu i
unificar informació, ja sigui entregant-ne els originals o donar l’opció de fer-ne còpies o
fotografies. Seguidament parlà el president de la Confraria del Crist de Bormio, el Sr. Llorenç
Fabregat, tot agraint les persones que havien fet possible l’exposició i també els altres actes de
l’aniversari, així com de tot l’Any Jubilar. A continuació parlà l’historiador vilafranquí que va
preparar els textos de l’exposició després de fer les recerques corresponents, el Sr. Dani Vives,
el qual va exhortar als assistents que no deixessin de valorar el Crist de Bormio, i fessin el
possible per augmentar la devoció a Ell i per conservar i protegir el patrimoni religiós de la vila.
Tot i que no van poder-hi assistir, també hi va haver unes paraules d’agraïment a qui ha fet el
disseny gràfic de l’exposició i d’altres temes de l’Any Jubilar, la Sra. Valentina Gallego i el Sr.
Genís Segarra, de Tàrrega. Per tancar l’acte d’inauguració va deixar-se un torn obert de
paraules per tal que aquells que foren presents a les Festes del Retorn del Crist de Bormio, del
1953, poguessin compartir els records i les vivències d’aquells dies que van marcar la història
de Bellpuig. L’exposició podrà visitar-se fins el dilluns 10 de juliol en horari d’obertura del
Poliesportiu.